Povijest hotela

Na području na kojem je nastala Dioklecijanova palača prije nje postojalo je naselje Spalato na koje je poprilično utjecala obližnja Salona, kao glavni grad rimske provincije Ilirika. Odlukom cara Dioklecijana i uslijed raznih društveno povijesnih prilika došlo je do gradnje palače, koja ima karakteristike ljetnikovca i kaštela. Tijekom stoljeća naseljavanja i uslijed niza okolnosti, Dioklecijanova palača je doživjela niz preinaka i nadogradnji te je s vremenom iz nje izrastao grad Split.
Dioklecijanova palača

Hotel Slavija, smještena je u privatnom dijelu Dioklecijanove palače, iznad privatnih termi koje je  koristio sam Dioklecijan i njegova obitelj te se i danas na više mjesta u samoj zgradi Hotela mogu vidjeti djelovi antičkih zidova. Terme (Thermae) u doslovnom prijevodu označava vruć izvor ili kupelj tj.vrući vodu.

Povijest zgrade Hotela može se pratiti od kraja 16. i početka 17. stoljeća kad se iznad zapadnih Dioklecijanovih termi, izgrađenih u 4.stoljeću, podiže sklop renesansno – barokne palače koja se početkom 20. stoljeća adaptira u Hotel Slaviju.

Renesansnim stubama ulazite u zgradu Hotela Slavija koja je kao nacionalna kulturna baština pod zaštitom Republike Hrvatske, a njezin položaj unutar Dioklecijanove palače istovremeno joj pruža zaštitu UNESCO-a kao međunarodnog spomenika kulture.